Pregled predstavljenih projektov

  1. ProjektX: Arduino in LED
  2. ProjektX: Arduino in tipke
  3. ProjektX: Arduino vrti  končni analogni servomotor
  4. Arduino vrti neskončni analogni servomotor
  5. Arduino in LCD
  6. ProjektX: Arduino kot ultrazvočni merilec razdalje
  7. ProjektX : Ultrazvočni merilec razdalje z LCD prikazovalnikom
  8. ProjektX: Arduino kot radar za robota in prikaz na LCD
  9. Upravljanje 220V preko releja
  10. ProjektX: Robot pajek z Arduinom in MakerBeam

Projekti v bodoče:

vsi projekti ProjektX Arduino