ProjektX : Arduino in LED

Ime projektaArduino in LED
Ideja ali problem
Različni načini uporabe Arduina za prikazovanje LED – digitalno in PWM
Rešitevpriključitev LED na digitalni izhod 3 (ker je tudi za PWM – Pulse Width Modulation)
Spisek potrebščin (BOM – Bill of Material)Za izvedbo potrebujemo:

  • Arduino,
  • LED,
  • upor : 150-220 Ohmov
  • ostalo : povezovalne žičke, protoboard oz testna ploščica, napajanje

in primerna orodja: izvijači, pinceto

IzvedbaPriključite anodo LED (daljšo nogico) preko upora na digitalni izhod 3, medtem ko katodo LED (krajšo nogico) na maso (GND)led ANODA kATODA

kot kaže slika:

 

led in arduino

varianta 1 : Utripanje vsako sekundo:

// ProjektX – Arduino in LED – 1/2
int ledPin = 3; //LED na digitalnem izhodu 3

void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); //določitev digitalnega izhoda za LED
}

void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); //prižgi LED
delay(1000);                    //počakaj 1000 milisekund oziroma 1 sekundo
digitalWrite(ledPin, LOW); //ugasni LED
delay(1000);                    //počakaj 1000 milisekund oziroma 1 sekundo
}

varianta 2 : Spreminjajoča se jakost svetenja LED:

// ProjektX – Arduino in LED – 2/2
//uporaba Pulse Width Modulation za LED

int ledPin = 3; //LED na digitalnem izhodu 3
int delaytime = 5; // vmesna zakasnitev
int pulsewidth; // širina pulza (0-255)

void setup()

{
// Ni potrebno za analogWrite
}

void loop()
{
// počasno prižiganje
for (pulsewidth=0; pulsewidth <= 255; pulsewidth++)
{
analogWrite(ledPin, pulsewidth);
delay(delaytime);
}
// počasno ugašanje

for (pulsewidth=255; pulsewidth >= 0; pulsewidth–)
{
analogWrite(ledPin, pulsewidth);
delay(delaytime);
}
}

admin

admin

Leave a Replay