ProjektX: Robot pajek z Arduinom in MakerBeam

Ime projektaRobot pajek – Arduino, MakerBeam
Ideja ali problemNajenostavnejše narediti robota pajka z vsestranskim uporabnimi konstruktorjem
RešitevUporaba konstrukcijske rešitve MakerBeam, arduina in 8 servomotorjev
potrebščin (BOM – Bill of Material)Za izvedbo potrebujemo:

IzvedbaSestavite Arduino Mega Proto Kit in spojite proto/testno ploščico na Arduino Mega Proto Kit. Povežite Arduino Mega s Arduino Mega Proto.Sestavite MakerBeam konstrukcijo:

 • na glavni nosilec 1 * beam 150mm dodajte nosilec 90st kotnik in nanj še PVC nosilev za Arduino Mega
 • stavite posamezne noge za pajka (4 kom.)
  • končne noge so sestavljene iz 1* beam 100mm in 1* beam 60mm ter spojene preko 90st kotnika.
  • Povežite končno nogo s koleščkom za servomotor
  • Servomotor povežite z drugim servomotorjem preko 1* beam 60mm
  • drugi servomotor spojite preko koleščka in beama 40mm in preko kotnika 90st na glavni nosilec
 • povežite servomotorje na Arduino Mega (

robot pajek 1/3

robot pajek 2/3

robot pajek 3/3

Primer programa za testiranje:

#include <Servo.h>

#define FrontLeftArmFORWARD 125 //front
#define FrontLeftArmNEUTRAL 100
#define FrontLeftArmBACKWARD 75

#define FrontLeftLegUP 70 //up
#define FrontLeftLegNEUTRAL 90
#define FrontLeftLegDOWN 100

#define RearLeftArmFORWARD 125 //front
#define RearLeftArmNEUTRAL 100
#define RearLeftArmBACKWARD 75

#define RearLeftLegUP 70 //up
#define RearLeftLegNEUTRAL 90
#define RearLeftLegDOWN 100

#define FrontRightArmFORWARD 55 //front
#define FrontRightArmNEUTRAL 80
#define FrontRightArmBACKWARD 105

#define FrontRightLegUP 110 //up
#define FrontRightLegNEUTRAL 90
#define FrontRightLegDOWN 80

#define RearRightArmFORWARD 55 //front
#define RearRightArmNEUTRAL 80
#define RearRightArmBACKWARD 105

#define RearRightLegUP 110 //up
#define RearRightLegNEUTRAL 90
#define RearRightLegDOWN 80

#define MyDELAY 500

Servo FrontLeftArm, FrontLeftLeg, RearLeftArm, RearLeftLeg;
Servo FrontRightArm, RearRightArm, FrontRightLeg, RearRightLeg;

void initSpider()
{
FrontRightArm.write(FrontRightArmNEUTRAL);
FrontLeftArm.write(FrontLeftArmNEUTRAL);
RearRightArm.write(RearRightArmNEUTRAL);
RearLeftArm.write(RearLeftLegNEUTRAL);

FrontRightLeg.write(FrontRightLegNEUTRAL);
FrontLeftLeg.write(FrontLeftLegNEUTRAL);
RearRightLeg.write(RearRightLegNEUTRAL);
RearLeftLeg.write(RearLeftLegNEUTRAL);
}

void setup()
{
FrontLeftArm.attach(2);  // attaches the servo on pin 5 to the servo object
FrontLeftLeg.attach(3);  // attaches the servo on pin 6 to the servo object
RearLeftArm.attach(4);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
RearLeftLeg.attach(5);  // attaches the servo on pin 10 to the servo object

FrontRightArm.attach(6);  // attaches the servo on pin 3 to the servo object
FrontRightLeg.attach(7);  // attaches the servo on pin 4 to the servo object
RearRightArm.attach(8);  // attaches the servo on pin 8 to the servo object
RearRightLeg.attach(9);  // attaches the servo on pin 7 to the servo object

initSpider();
Serial.begin(9600);
Serial.println(“ArduSpider 1.08”);
}

void DDnoge (int visina)
{
//      FrontRightLeg.write(90+visina);
//      RearLeftLeg.write(90-visina);
}

void DDrame (int naprej)
{
//    FrontRightArm.write(90+naprej);
//    RearLeftArm.write(90-naprej);
}

void LDnoge (int visina)
{
//      FrontLeftLeg.write(90+visina);
//      RearRightLeg.write(90-visina);
}

void LDrame (int naprej)
{
//    FrontLeftArm.write(90+naprej);
//    RearRightArm.write(90-naprej);
}

void tmploop()
{
LDnoge(45);
delay(250);
LDrame(25);
delay(100);
LDnoge(0);
delay(250);
DDnoge(10);
LDrame(-25);
delay(100);
DDnoge(45);
delay(250);
DDrame(25);
delay(100);
DDnoge(0);
delay(250);
LDnoge(10);
DDrame(-25);
delay(100);
}

void loop()
{
Serial.println(“arm f”);
FrontLeftArm.write(FrontLeftArmFORWARD);
RearLeftArm.write(RearLeftArmFORWARD);
FrontRightArm.write(FrontRightArmFORWARD);
RearRightArm.write(RearRightArmFORWARD);
delay(MyDELAY);

Serial.println(“leg d”);
FrontLeftLeg.write(FrontLeftLegDOWN);
RearLeftLeg.write(RearLeftLegDOWN);
FrontRightLeg.write(FrontRightLegDOWN);
RearRightLeg.write(RearRightLegDOWN);
delay(MyDELAY);

Serial.println(“arm b”);
FrontLeftArm.write(FrontLeftArmBACKWARD);
RearLeftArm.write(RearLeftArmBACKWARD);
FrontRightArm.write(FrontRightArmBACKWARD);
RearRightArm.write(RearRightArmBACKWARD);
delay(MyDELAY);

Serial.println(“leg u”);
FrontLeftLeg.write(FrontLeftLegUP);
RearLeftLeg.write(RearLeftLegUP);
FrontRightLeg.write(FrontRightLegUP);
RearRightLeg.write(RearRightLegUP);
delay(MyDELAY);
}

admin

admin

Leave a Replay